Velkommen til Tissø Vikingemarked

Tema-weekend ved Tissø for vikinger og gæster

Vikingerne begynder nu igen at mødes ved Tissø.

Årets store vikingemarked programsat til oktober er godt nok for længst aflyst, men i august bliver der budt på tema-weekend på Fugledegård Vikingecenters område.

Dette og allerede afholdte events træder i år i stedet for det store marked. Der er inviteret vikinger til at komme og slå lejr, og lejren vil være åben, så interesserede kan komme og opleve og høre om aktiviteterne.

Det bliver aktiviteter, som det uden tvivl vil være interessant for gæster på vikingecentret at opleve. Opleve på det sted, hvor der i vikingetiden var markedsplads, kongsgård og kultsted.

Det er vikingehåndværk, der bydes på i weekenden 22.-23. august. I de dage er det plantefarvning, der er temaet.

Det er en arbejdsgruppe for vikingeevents under Tissø Marked og Kulturformidling - i daglig tale Tissø Vikingemarked - der står for den praktiske tilrettelæggelse af vikingeaktiviteterne i sommer.

Den første vikingeweekend blev sådan i det små holdt den 11.-12. juli, hvor der var fokus på smedning. Da den blev planlagt, var forsamlingsreglerne stadig ret restriktive. Siden er de løsnet, så der nu må være samlet op til 100 ad gangen, og det skaber øget interesse for de kommende events. Især har gæstevikingerne vist stor interesse for at deltage i plantefarvnings-weekenden i august.

Vikingelejren indrettes med god afstand mellem teltene og med respekt for de anbefalinger, sundhedsmyndighederne har udstukket på grund af coronasituationen.

Gæster i vikingelejren vil kunne købe pølser m.v. og dermed få stillet sult og tørst.

 

Vikingemarkedet 2020 er aflyst

Et af Sjællands største markeder, Tissø Vikingemarked, bliver nu aflyst.

Markedet - det 11. i rækken af Tissømarkeder - skulle have fundet sted i weekenden den 3.-4. oktober.

- Vi er lige nu på det tidspunkt af året, hvor vi skal til at sætte alle sejl til for at forberede markedet, der

involverer mange frivillige og kræver mange dispositioner med underholdning, madboder, invitation til

vikinger m.v. Usikkerheden i forbindelse med coronakrisen er imidlertid så stor, at vi vurderer, det er

mest fornuftigt helt at aflyse markedet, siger formanden for Tissø Vikingemarked, Flemming Engtoft Larsen.

Selv om der endnu er lang tid til oktober, så har vikingemarkedets bestyrelse vurderet, at regeringens

forbud mod større forsamlinger - det gælder foreløbig til udgangen af august - kan blive forlænget, og at

en stor offentlig begivenhed - hvis det til den tid er tilladt - ikke nødvendigvis vil samle så mange som

ellers. Dertil kommer, at usikkerheden også kan betyde, at man må imødese, at situationen måske kunne

holde en del frivillige fra at medvirke.

- Det er også nu, vi i givet fald skulle til at træffe beslutninger af væsentlig økonomisk karakter. Alt i alt

er der så mange usikre elementer, at vi synes, en aflysning er det rigtigste, siger formanden.

I stedet sigtes efter at holde Tissø Vikingemarked den 2.-3. oktober 2021.

- Vi vil i øvrigt, hvis forsamlingsforbuddet for grupper med flere end 10 personer ophæves, overveje at

invitere mindre vikingegrupper til Tissø i løbet af sommeren som små events. Om det kan lade sig gøre,

beslutter vi, når der efter den 10. maj ventes at blive meldt ud.

Tissø Vikingemarkeds årsmøde - generalforsamlingen - skulle have været holdt i marts, men har på grund

af situationen nu to gange måttet aflyses.

- Hvornår den kan holdes, det er endnu uvist. Vi satser på at melde ud, så snart vi ved, om forsamlings-

forbuddet ophæves eller udvides.

Som udgangspunkt satser vi på, at den kommer til at finde sted udendørs, oplyser Flemming Engtoft Larsen.

 

Vi fejrede 10 års jubilæum i 2019                                         

 

Vikingerne har fået deres egen runesten - se under 'Om Tissø Vikingemarked' og under 'Nyheder'.                                                                                            

Tissø Vikingemarked fejrede 10 års jubilæum med stort program den 5.-6. oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tissø-kongen

I vikingetiden boede en lokal konge ved Tissø.

Markeringer på engen viser, hvor kongsgården lå, og på Vikingecenter Fugledegård fortæller udstillingen »Kongsgård og kultsted - vikingerne ved Tissø« gennem film, lyd og billeder om stedets vigtige betydning.

 

 

 

 

Lidt information om Tissø Vikingemarked 2018

Læs mere - Se billeder

 

 

Vikingetiden blev levende i 2017.

Læs artikel af Claus Sørensen. Læs mere

 

 

Dronningebesøg på Fugledegård.

Hendes majestæt Dronning Margrethe II besøgte Vikingecenter Fugledegård og så blandt andet Tissøringen. Se billeder her.

 

 

Tissøringen blev lånt ud

Vores kopi af Tissøringen var udlånt til Nationalmuseet i vinteren 2017, medens den originale Tissøring var på udstilling i Frankfurt. Læs mere.

Henning Vingborg og Flemming Larsen på Nationalmuseet med den originale ring og kopien.

 

Nyt stort fund ved Tissø. 

OBS: Det har efterfølgende vist sig, at ovenstående ikke er et kors men et beslag - som sådan bedes informationen læses.

Et gammelt beslag/(kors) er fundet. Læs mere HER

 

 

Se flere billeder fra markedet HER.

 

Tissøring i udstillingen

Tissøringen er fremstillet af guldsmedene Dorthe og Ebbe Hjort fra Hurup i Thy.

Se billede af ringen HER.

 

Se billeder fra tidligere marked. Klik på HER. 

 

Se billede af Tissøringen HER. Se flere billeder fra årets marked under galleri.

 

Ny udstilling: "Kongsgård og Kultsted - vikingerne ved Tissø"

Lørdag d. 8. juni 2013 åbnede den nye udstilling "Kongsgård og Kultsted - vikingerne ved Tissø" på Vikingecenter Fugledegård.

Gennem 500 år var kongesædet ved Tissø et magtcentrum, hvor de nordiske guder blev dyrket, handel og håndværk blomstrede. I udstillingen udfoldes historien om området i vikingetiden. Formidling også i børnehøjde. Fra det nye Fugleskjul - en pæleplatform i Tissø - kan du komme helt tæt på områdets levende fugleliv.

Hold øje med hjemmesiden  www.naturparkaamosen.dk eller vores Facebook "NaturparkÅmosen".

Naturpark Åmosen - Formidlingscenter Fugledegård - Bakkendrupvej 28, 4480 St.Fuglede.