Om Tissø Vikingemarked

Tissø Vikingemarked bliver hvert år afholdt den første weekend i oktober

 

I 2020 må vi desværre aflyse markedet pga. conorakrisen - se på Forsiden eller Nyheder.

 

Vikingerne har nu to skibe

Et af vikingeskibene kan komme til søs på Tissø, hvis der er interesse for en aktivitetsgruppe, som vil sejle med det.

»Frigg« og »Røskva« er navnene på to vikingeskibe, som nu er i Tissø Vikingemarkeds besiddelse. Det ene skib på land, det andet med vand under kølen.

Begge skibe kommer i fremtiden til at indgå i formidlingen af viden om vikingernes historie på det sted, hvor vikingerne i flere hundrede år havde kongsgård, markedsplads og kultsted ved Tissø.

Skibene fik en central plads, da formand Flemming Larsen på årsmødet i foreningen Tissø Marked og Kulturformidling - i daglig tale Tissø Vikingemarked - fortalte om aktiviteterne.

Generalforsamlingen har været udsat to gange på grund af corona-situationen og kunne nu - langt om længe - afvikles på Fugledegård Vikingecenter. 21 deltog.

Vikingeskibet »Røskva« er blevet overdraget af Produktionsskolen i Svebølle, opstillet ved vikingecentret og skal have en permanent plads nærmere Tissø.

- »Frigg« er også blevet overdraget til vikingerne og ligger nu i den lille havn i Fuglede, fortalte Flemming Larsen.

Han ser gerne, at der kan etableres en aktivitetsgruppe, som synes, det vil være sjovt at sejle på Tissø med skibet: - Da vikingerne boede her, var der jo også sejlads på Tissø. Det er et fuldt intakt skib med både årer og sejl.

 

  •  Her har vikingeskibet »Frigg« lagt til ved gangbroen nær vikingecentret.
    Foto: Claus Sørensen

 

Et år uden marked

Selv om 2020 på grund af corona-usikkerheden bliver et år uden vikingemarked, finder der vikingeaktiviteter sted hen over sommeren.

Der ventes at komme mindre grupper af vikinger i nogle weekender.

- Næste år vil vi selvfølgelig arrangere stort vikingemarked her ved Tissø, fastslog Flemming Larsen.

Han fortalte om 10 års jubilæumsmarkedet sidste år og kaldte de 10 år for en rejse med udvikling, udfordringer, nytænkning og stabilitet og fremhævede de mange frivillige og det store engagement omkring markedet som et stærkt fundament for, at markedet kan gennemføres.

Investering i oplevelser

- Den flotte runesten, der blev afsløret på 10 års-markedet, er fantastisk flot og har sin placering med vikingeudgravningerne og Tissø i baggrunden, påpegede Flemming Larsen.

Han fastslog, at overskud fra markederne går til nye tiltag og til investering i ting, der er til glæde for besøgende på vikingecentret.

Fire nye med i bestyrelsen

På generalforsamlingen blev Britt Rasmussen, Gwen Jensen og Nicolaj Strandby Dam-Larsen nyvalgt til bestyrelsen. De afløser Lene Salbo, Finn Poulsen og Lisbeth Smidth. Genvalgt blev Flemming Larsen og Claus Sørensen. Som ny suppleant valgtes Martin Nobel, som afløser for Finn Bartelsen. Genvalgt blev Peter Hermann. Lene Salbo og Finn Poulsen har været med i bestyrelsen siden Tissø Vikingemarkeds start.


 

Runestenen blev sat op i september 2019 

Vi er utrolig stolte af runestenen, der blev afsløret af formand for Folketinges kulturudvalg Bertel Haarder - assisteret af to vikingepiger. Runestenen er ristet af 'røde' Erik, der her ses ved opsætningen et par dage før 10-års jubilæumsmarkedet i 2019.

 

Foto: Kirsten Sielemann Jakobsen

 

TIL  ALLE  DE  UUNDVÆRLIGE  FRIVILLIGE

Tusind tak for indsatsen I alle har leveret i år/2019. Uden jer kan det bare ikke lade sig gøre at gennemføre så flot et marked.

Har du lyst til at være med til at give Vikingemarkedets gæster en god oplevelse, så har vi sikkert en aktivitet, der passer til dig.  

Kontakt formand Flemming Larsen tlf. 51 31 64 56, flemmingengtoft@gmail.com og fortæl om din spidskompetence, hvad du kan byde ind med. Vi har brug for assistance i både få timer, hele dage og ligeledes dagene før og efter markedet. Så alle kan være med til at gøre markedet til en fantastisk oplevelse også i 2021.

 

 

I 2019 fejrede vi den 5. og 6. oktober 10-års jubilæum med ca. 3.500 besøgende.

   Igen med aftenarrangement med ildshow.

 

I 2018 blev markedet afholdt den 6. og 7. oktober med 3.400 besøgende. 

  Markedets første aftenarrangement med ildshow havde ca. 300 gæster.

 

 

I 2017 blev markedet afholdt den 7. og 8 oktober med 2.700 besøgende.

 

I 2016 blev markedet afholdt den 1. og 2- oktober med 3.600 besøgende.

I 2015 blev markedet afholdt den 3. og 4. oktober med 3.500 besøgende.

I 2014 blev markedet afholdt den 4. og 5. oktober med 3.311 besøgende.

I 2013 var der ca. 3.000 besøgende på de to dage - 5. og 6. oktober.

I 2012 blev markedet afholdt den 6. og 7. oktober. Der var ca. 2.800 besøgende.

I 2011 blev markedet afholdt den 1. og 2. oktober. Der var ca. 3.000 besøgende.

Tissø Vikingemarked blev afholdt første gang i 2010. På en dag havde vi 1800 gæster.