Stadepladser

Retningslinier for gæstevikinger

på Tissø Vikingemarked

 

Tissø Vikingemarked glæder sig til at holde marked den 2. og 3. oktober 2021 kl. 10-16

Vi vil lave et marked med fokus på håndværk, aktiviteter og formidling knyttet til vikingetiden

(år 750 – 1050).

Vores vision er at holde markedet i en historisk korrekt ånd. Derfor lægger vi vægt på et autentisk element. Det skal I tænke ind i telte, beklædning og tilbehør.

 

Vi vægter forskellighed i boderne, så vi kan præsentere publikum for alt fra smykkefremstilling til beklædningsgenstande og andre håndværk. Det er vigtigt, at man kan knytte en formidling til indholdet i sin bod.

 

Af hensyn til fødevaremyndighederne er Tissø Vikingemarked den eneste aktør med ret til madboder. Det er tilladt at sælge forseglede fødevarer, såsom salt, mjød, honning m.v. Det er i mindre omfang tilladt at byde på smagsprøver.

 

Vi har planlagt, at markedet skal vare 2 dage, lørdag den 5. og søndag den 6. oktober 2019 kl. 10-16. Derudover håber vi på at kunne gentage 2018 og 2019 succesrige aftenarrangement med ildshow lørdag aften kl. 19-21:30. Efter publikumssucceserne de foregående år forventer vi, at rigtig mange besøger markedet. Vi byder på mange forskellige aktiviteter i dagene, og vi vil sende program ud, så snart det foreligger.

 

Vi stiller plads og brændsel til rådighed og arrangerer markedet, mens man selv medbringer autentiske telte, borde m.v. Markedet kræver ikke afgifter af boderne. Vi sørger for at indhente de nødvendige tilladelser til bål og andet.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tissø Vikingemarked er vært ved en fællesspisning lørdag for overnattende gæstevikinger.

Vikingemarkedet tilbyder morgenmad lørdag og søndag. Frokost er for egen regning.

 

Overnatning og transport sørger man selv for.  Det er tilladt at overnatte i eget telt på pladsen. Hvis overnatning ønskes andetsteds, kan Kalundborg Vandrerhjem kontaktes (tlf. 59561366).

 

Hvis uheldet er ude, skal egen forsikring dække.

 

Vi glæder os til at modtage jeres tilmelding (senest 1. september 2021 med en beskrivelse af jeres bod (samlet pladsbehov til telte og plads omkring disse), antal personer, hvorvidt I har brug for bål og nok så vigtigt, hvad I sælger eller fremviser. Markedet vil forholde sig til aktivitens/varernes autenticitet og originalitet og på baggrund heraf hurtigst muligt give en tilbagemelding. Vær venlig ikke at sende tilmeldingsskemaet i juni måned, da jeg ikke læser e-mails der, og min mailboks ret hurtigt bliver overfyldt.

 

Yderligere information.

Får I brug for yderligere information, er I velkomne til at sende en mail til et bestyrelsesmedlem med ansvar for stadepladserne. Vi vil hurtigst muligt udnævne vedkommende i den nyligt sammensatte bestyrelse.

 

Med venlig hilsen

TISSØ  VIKINGEMARKED www.vikingemarked.dk

 

 

 

 

 

Tilmelding til TISSØ VIKINGEMARKED

den 2. og 3. oktober 2021

 

Blanketten indsendes senest 1. september til:

 

    (information følger snarest)

 

 

Vores bod

 

Antal telte

 

Areal (husk evt. barduner)

 

Personer

 

Hovedansvarlig

 

Navne på andre i boden

 

Overnatning på pladsen (ja/nej + antal)

 

Ønskes der brænde ja/nej

 

Aktivitet

 

Salgsbod (beskrivelse af indhold i boden)

 

Publikumsaktivitet

 

Kontakt til stadeholder

 

Kontaktperson

 

Adresse

 

Telefon

 

E-mail

 

Evt. CVR NR

 

Hjemmeside

 

Eventuelle bemærkninger