Bliv frivillig

 

 

 

Vikingemarkedet 2021 er aflyst. Siden her vil blive opdateret, når et eventuelt nyt vikingemarked planlægges.

 

 

 

 

 

 

Velkommen til nye og erfarne frivillige

 

Praktiske informationer:

 

Før markedet:

I ugen op til markedet får vi muligvis brug for praktisk hjælp til forskelligt.

Entré:

Alle frivillige har gratis adgang. Familiemedlemmer m.v. betaler entré som øvrige gæster.

Mad og drikke:

Tissø Vikingemarked tilbyder gratis morgenmad til alle frivillige. Det foregår mellem

kl. 8.00-9.00 i det store spisetelt/cafètelt. Endvidere får alle frivillige en frokostbillet til en sandwichbolle inkl. drikkevarer. Såfremt man ikke spiser kød tilbydes vegetarmad.

Spisebilletter bliver udleveret i løbet af lørdag formiddag. Husk at medbringe spisebilletten ved udlevering af mad. Sandwichboller er klar efter kl. 11 lørdag og søndag.

Arbejdstid:

Det forventes, at alle frivillige deltager enten hele dagen lørdag eller søndag eller begge dage - eller det timeantal lørdag og/eller søndag, der er aftalt. Vi forsøger at skaffe så god bemanding til aktiviteterne som muligt, så der kan holdes pauser efter behov. Dette aftales individuelt for hver aktivitet.

Påklædning:

De af jer, der bærer orange T-shirts og har en fra sidste år, skal tage den med og husk, den skal bæres yderst på tøjet. Har man ikke en T-shirt, vil den blive udleveret i foredragssalen mellem kl. 8.30 og 9.30.

De, der skal bære vikingetøj, vil få det udleveret.

Aktiviteter og formidling:

Vi vil gerne involvere de besøgende og give dem en masse gode oplevelser. Vi opfordrer derfor alle frivillige til at deltage aktivt, være imødekommende og forsøge at engagere publikum. Der er informationstavler med formidling til rådighed. Hvis der skal betales for aktiviteterne, udleveres der en pengekasse med byttepenge.

Udstyr:

Tissø Vikingemarked råder over få telte og forsøger at placere de forskellige aktiviteter bedst muligt under hensyntagen til aktiviteternes særlige behov.

Vikingemarkedet sørger for nødvendige bålsteder, brænde, materialer og værktøj til aktiviteterne samt arbejdsborde og siddepladser. Du vil evt. selv blive bedt om at indkøbe materialer, som refunderes af Vikingemarkedet efter regning.

Program:

Et detaljeret program for dagen bliver lagt på Tissø Vikingemarkeds hjemmeside www.vikingemarked.dk. Så følg med på hjemmesiden.

Forsikring:

Vikingemarkedet har tegnet en forsikring, som dækker de frivilliges ansvar under markedet.

Førstehjælp:

Skulle I være så uheldige at komme til skade, findes der førstehjælpskasser til udbedring af mindre skader. Er der derimod behov for førstehjælpere, er disse personer også til stede på pladsen. 

Biler og parkering:

Biler er ikke tilladt på markedspladsen, og al parkering foregår på den afstukne P-plads.

Toiletforhold:

Fugledegårds toiletter er aflåste og kan kun benyttes af handicappede. I skal benytte de toiletvogne, der er opstillet på den lille P-plads foran Fugledegård.

Affaldssortering:

Der er affaldsplads på den lille P-plads foran Fugledegård med beholdere til forskellige typer affald. Sortér venligst affaldet i de rigtige beholdere.

 

 

Vi glæder os til at være sammen med jer og håber, vi får nogle gode dage.

Vel mødt!

TISSØ VIKINGEMARKED