Bliv frivillig

 

 

 

Velkommen til nye og ”gamle” frivillige

TISSØ VIKINGEMARKED 1. & 2. oktober 2016

 

Praktiske informationer

Før markedet:

Der holdes nogle få møder, hvor vi idé-udveksler og samler trådene. I ugen op til markedet får vi muligvis brug for praktisk hjælp til forskelligt.

Entré:

Alle frivillige har gratis adgang og parkering. Familiemedlemmer m.v. betaler entré som øvrige gæster.

Mad og drikke:

Tissø Vikingemarked tilbyder gratis morgenmad til alle frivillige. Det foregår mellem

kl. 8.00-9.00 i det store spisetelt, hvor der også bliver givet de sidste informationer kl. 9.00. Endvidere får alle frivillige en frokost-billet incl. en øl/vand samt kaffe/te i løbet af dagen. Serveringen foregår i det sorte hus.

Arbejdstid:

Det forventes, alle frivillige deltager hele dagen enten lørdag eller søndag eller begge dage. Vi forsøger at skaffe så god bemanding til aktiviteterne som muligt, så der kan holdes pauser efter behov. Dette aftales individuelt for hver aktivitet.

Påklædning:

De, der ikke bærer eget eller foreningens vikingetøj får udleveret en sort T-shirt med logo. Denne skal bæres yderst. Har du tidligere fået en T-shirt, vil vi bede dig bruge den igen.

Aktiviteter og formidling:

Vi vil gerne involvere de besøgende og give dem en masse gode oplevelser. Vi opfordrer derfor alle frivillige til at deltage aktivt, være imødekommende og forsøge at engagere publikum. Der er informationstavler med formidling til rådighed. Hvis der skal betales for aktiviteterne, udleveres der en pengekasse med byttepenge.

Udstyr:

Tissø Vikingemarked råder over få telte og forsøger at placere de forskellige aktiviteter bedst muligt under hensyntagen til aktiviteternes særlige behov.

Vikingemarkedet sørger for nødvendige bålsteder, brænde, materialer og værktøj til aktiviteterne samt arbejdsborde og siddepladser. Du vil evt. selv blive bedt om at indkøbe materialer, som refunderes af Vikingemarkedet efter regning.

Program:

Et detaljeret program for dagen bliver lagt på Tissø Vikingemarkeds hjemmeside www.vikingemarked.dk så snart det foreligger.

Forsikring:

Vikingemarkedet har tegnet en forsikring, som dækker de frivilliges ansvar under markedet.

Biler og parkering:

Biler er ikke tilladt på markedspladsen, og al parkering foregår på den afstukne P-plads. Eventuel nødvendig transport af materialer kan aftales med koordinatoren Finn Poulsen og vil alene kunne ske udenfor åbningstiden.

Affaldssortering:

Der er affaldsplads på den lille P-plads foran Fugledegård med beholdere til forskellige typer affald. Sortér venligst affaldet i de rigtige beholdere.

Telefonnumre til kontaktpersoner på markedsdagene:

Finn Poulsen, pladskoordinator                         5136 0930

Lene Salbo, håndværksgruppen                       2099 2330

Karen S. Madsen                                              4218 1143

Flemming Larsen, formand for bestyrelsen      5131 6456

Vi glæder os til at være sammen med jer, og håber vi får nogle gode dage.

 

Vel mødt!

TISSØ VIKINGEMARKED