Bliv frivillig

 

 

 

Velkommen til nye og ”gamle” frivillige

 

TISSØ VIKINGEMARKED 6. & 7. oktober 2018

 

Praktiske informationer

 

Før markedet:

I ugen op til markedet får vi muligvis brug for praktisk hjælp til forskelligt.

Entré:

Alle frivillige har gratis adgang. Familiemedlemmer m.v. betaler entré som øvrige gæster.

Mad og drikke:

Tissø Vikingemarked tilbyder gratis morgenmad til alle frivillige. Det foregår mellem

kl. 8.00-9.00 i det store spisetelt eller cafètelt. Endvidere får alle frivillige en frokost-billet til en sandwichbolle incl. drikkevarer. Såfremt man ikke spiser kød  tilbydes vegetarmad.

Der skal gives besked, ang. ønske om vegetarmad  til Lisbeth Smidth senest den 29/9.

(se telfnr. nederst)

Spisebilletter bliver udleveret i løbet af lørdag formiddag. Husk at medbringe spisebilletten ved udlevering af mad. Sandwichboller er klar efter kl. 11 lørdag og søndag.

Arbejdstid:

Det forventes, alle frivillige deltager hele dagen enten lørdag eller søndag eller begge dage. Vi forsøger at skaffe så god bemanding til aktiviteterne som muligt, så der kan holdes pauser efter behov. Dette aftales individuelt for hver aktivitet.

Påklædning:

De af jer der bærer orange T-shirts og har en fra sidste år skal tage den med og husk, den skal bæres yderst på tøjet. Har man ikke en T-shirt vil den blive udleveret i foredragssalen mellem kl. 8.30 og 9.30.

De der skal bære vikingetøj, vil få det udleveret af Lene S. og Hanne J. mellem kl. 8.30 og 9.30 i foredragssalen.

Aktiviteter og formidling:

Vi vil gerne involvere de besøgende og give dem en masse gode oplevelser. Vi opfordrer derfor alle frivillige til at deltage aktivt, være imødekommende og forsøge at engagere publikum. Der er informationstavler med formidling til rådighed. Hvis der skal betales for aktiviteterne, udleveres der en pengekasse med byttepenge.

Udstyr:

Tissø Vikingemarked råder over få telte og forsøger at placere de forskellige aktiviteter bedst muligt under hensyntagen til aktiviteternes særlige behov.

Vikingemarkedet sørger for nødvendige bålsteder, brænde, materialer og værktøj til aktiviteterne samt arbejdsborde og siddepladser. Du vil evt. selv blive bedt om at indkøbe materialer, som refunderes af Vikingemarkedet efter regning.

Program:

Et detaljeret program for dagen, bliver lagt på Tissø Vikingemarkeds hjemmeside www.vikingemarked.dk. Så følg med på hjemmesiden.

Forsikring:

Vikingemarkedet har tegnet en forsikring, som dækker de frivilliges ansvar under markedet.

Førstehjælp:

Skulle I være så uheldig at komme til skade, findes der førstehjælpskasser til udbedring af mindre skader. Er der derimod behov for førstehjælpere er disse personer også til stede på pladsen. Henvendelse om evt. skader til Lene (i smykkeboden) eller Inge (i udstillingen)

Biler og parkering:

Biler er ikke tilladt på markedspladsen, og al parkering foregår på den afstukne P-plads. Eventuel nødvendig transport af materialer kan aftales med koordinatoren Finn Poulsen og vil alene kunne ske udenfor åbningstiden.

Toiletforhold:

Fugledegårds toiletter er aflåste og kan kun benyttes af handicappede. I skal benytte de toiletvogne, der er opstillet på den lille P-plads foran Fugledegård.

Affaldssortering:

Der er affaldsplads på den lille P-plads foran Fugledegård med beholdere til forskellige typer affald. Sortér venligst affaldet i de rigtige beholdere.

Telefonnumre til kontaktpersoner på markedsdagene:

Finn Poulsen, pladskoordinator           5136 0960

Lene Salbo, håndværksgruppen          2099 2330

Lisbeth Smidth, madgruppen                            2335 8540  

Flemming Larsen, formand for foreningen      5131 6456

 

Vi glæder os til at være sammen med jer, og håber vi får nogle gode dage.

Vel mødt!

TISSØ VIKINGEMARKED