Foreningen Tissø Marked og Kulturformidling

 

Foreningen Tissø Marked og Kulturformidling blev stiftet den 10. januar 2011.

Foreningens formål er at fremme og formidle historien, kulturen og naturen omkring Tissø og Naturpark Åmosen.

Det sker gennem forberedelse til og afholdelse af Tissø Vikingemarked samt andre begivenheder.

 

Generalforsamling 9 juni 2021

Pga. corona-restriktionerne har det ikke været muligt før nu at afholde generalforsamling.

Men - nu mødes vi den 9. juni 18:30 på Fugledegård Vikingecenter.

Se dagsorden: klik her !      Vel mødt!

Husk tilmelding til spisning!      

 

Generalforsamling 2020 blev afholdt 11. juni 2020:

Vikingerne har nu to skibe

Et af vikingeskibene kan komme til søs på Tissø, hvis der er interesse for en aktivitetsgruppe, som vil sejle med det.

»Frigg« og »Røskva«, Navnene på to vikingeskibe, som nu er i Tissø Vikingemarkeds besiddelse. Det ene skib på land, det andet med vand under kølen.

Begge skibe kommer i fremtiden til at indgå i formidlingen af viden om vikingernes historie på det sted, hvor vikingerne i flere hundrede år havde kongsgård, markedsplads og kultsted ved Tissø.

Skibene fik en central plads, da formand Flemming Larsen på årsmødet i foreningen Tissø Marked og Kulturformidling - i daglig tale Tissø Vikingemarked - fortalte om aktiviteterne.

Generalforsamlingen har været udsat to gange på grund af corona-situationen og kunne nu - langt om længe - afvikles på Fugledegård Vikingecenter. 21 deltog.

Vikingeskibet »Røskva« er blevet overdraget af Produktionsskolen i Svebølle, er opstillet ved vikingecentret og skal have en permanent plads nærmere Tissø.

- »Frigg« er også blevet overdraget til vikingerne og ligger nu i den lille havn i Fuglede, fortalte Flemming Larsen.

Han ser gerne, at der kan etableres en aktivitetsgruppe, som synes det vil være sjovt at sejle på Tissø med skibet: - Da vikingerne boede her, var der jo også sejlads på Tissø. Det er et fuldt intakt skib med både årer og sejl.


 

Et år uden marked

Selv om 2020 på grund af corona-usikkerheden bliver et år uden vikingemarked, finder der vikingeaktiviteter sted hen over sommeren.

Der ventes at komme mindre grupper af vikinger i nogle weekender

- Næste år vil vi selvfølgelig arrangere stort vikingemarked her ved Tissø, fastslog Flemming Larsen.

Han fortalte om 10 års jubilæumsmarkedet sidste år og kaldte de 10 år for en rejse med udvikling, udfordringer, nytænkning og stabilitet og fremhævede de mange frivillige og det store engagement omkring markedet som et stærkt fundament for, at markedet kan gennemføres.

Investering i oplevelser

- Den flotte runesten, der blev afsløret på 10 års-markedet, er fantastisk flot og har med sin placering vikingeudgravningerne og Tissø i baggrunden, påpegede Flemming Larsen.

Han fastslog, at overskud fra markederne går til nye tiltag og til investering i ting, der er til glæde for besøgende på vikingecentret.

Fire nye med i bestyrelsen

På generalforsamlingen blev Britt Rasmussen, Gwen Jensen og, Nicolaj Strandby Dam-Larsen nyvalgt til bestyrelsen. De afløser Lene Salbo, Finn Poulsen og Lisbeth Smidth. Genvalgt blev Flemming Larsen og Claus Sørensen. Som ny suppleant valgtes Martin Nobel som afløser for Finn Bartelsen. Genvalgt blev Peter Hermann. Lene Salbo og Finn Poulsen har været med i bestyrelsen siden Tissø Vikingemarkeds start.

 

 

 

 

   

        Den 20. februar 2019 blev generalforsamlingen afholdt på Fugledegård Vikingecenter.

        Læs et lille referat af formandens beretning m.v.  her.

    

 

Formand Flemming Larsen