Nyheder

Frigg blev klar til at komme i vandet i september 2020

Tak til alle de frivillige der hjalp med at klargøre Frigg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.-23. august 2020 blev der farvet stoffer og garn med plantefarver

 

   

Flere gæster besøgte idag den 22. august den lille lejr af vikinger ved Vikingecenter Fugledegård. Her bliver fristplukkede planter lagt i gryden, så der kan laves plantefarve til at farve garn.

Vi glæder os til at se, hvilke farver der bliver skabt imorgen søndag på markedspladsen. 

Der blev taget godt imod grillpølserne.

 

Fra venstre: Kirsten Ryslev, Martin Nobel, Kathrine Brandstrup og Nicolaj Strandby

Søndag grillede Nicolaj Strandby til gæsterne, og Kirsten Ryslev hjalp flittigt til med at servicere alle gæster.

 

 

To tema-weekender ved Tissø for vikinger og gæster.

Vikingerne begynder nu igen at mødes ved Tissø.

Årets store vikingemarked programsat til oktober er godt nok for længst aflyst, men her i juli og i august bliver der budt på tema-weekender på Fugledegård Vikingecenters område.

Disse events hen over sommeren træder i år i stedet for det store marked. Der er inviteret vikinger til at komme og slå lejr, og lejren vil være åben, så interesserede i løbet af weekenderne kan komme og opleve og høre om aktiviteterne.

Det bliver aktiviteter, som det uden tvivl vil være interessant for gæster på vikingecentret at opleve. Opleve på det sted, hvor der i vikingetiden var markedsplads, kongsgård og kultsted.

I dagene 25.-26. juli står den på håndværksweekend med fokus på mad og tekstil. I og ved teltene vil vikingerne kokkerere og udføre håndværk, som det blev det i vikingetiden.

Det er også vikingehåndværk, der bydes på i weekenden 22.-23. august. I de dage er det plantefarvning, der er temaet.

Det er en arbejdsgruppe for vikingeevents under Tissø Marked og Kulturformidling - i daglig tale Tissø Vikingemarked - der står for den praktiske tilrettelæggelse af vikingeaktiviteterne i sommer.

Den første vikingeweekend blev sådan i det små holdt den 11.-12. juli, hvor der var fokus på smedning. Da den blev planlagt, var forsamlingsreglerne stadig ret restriktive. Siden er de løsnet, så der nu må være samlet op til 100 ad gangen, og det skaber øget interesse for de kommende events. Især har gæstevikingerne vist stor interesse for at deltage i plantefarvnings-weekenden i august.

Vikingelejren indrettes med god afstand mellem teltene og med respekt for de anbefalinger, sundhedsmyndighederne har udstukket på grund af coronasituationen.

 

Gæster i vikingelejren vil kunne købe pølser og drikkevarer og dermed få stillet sult og tørst.

 

For eventuel yderligere information kontakt:

Kathrine Brandstrup

Tlf.: 29 42 19 39 - Mail: brandstrupkathrine@gmail.com

 

Gwen Elizabeth Jensen

Tlf.: 53 62 97 55 - Mail: gejskovholm@hotmail.dk

 

Britt Rasmussen:

Tlf.: 61 70 17 50- Mail: britt@karlshus.dk

 

 

Vikingemarkedet 2020 er aflyst

  Et af Sjællands største markeder, Tissø Vikingemarked, bliver nu aflyst.

Markedet - det 11. i rækken af Tissø-markeder - skulle have fundet sted i weekenden den 3.-4. oktober.

- Vi er lige nu på det tidspunkt af året, hvor vi skal til at sætte alle sejl til for at forberede markedet, der involverer mange frivillige og kræver mange dispositioner med underholdning, madboder, invitation til vikinger m.v. Usikkerheden i forbindelse med coronakrisen er imidlertid så stor, at vi vurderer, det er mest fornuftigt helt at aflyse markedet, siger formanden for Tissø Vikingemarked, Flemming Engtoft Larsen.

Selv om der endnu er lang tid til oktober, så har vikingemarkedets bestyrelse vurderet, at regeringens forbud mod større forsamlinger - det gælder foreløbig til udgangen af august - kan blive forlænget, og at en stor offentlig begivenhed - hvis det til den tid er tilladt - ikke nødvendigvis vil samle så mange som ellers. Dertil kommer, at usikkerheden også kan betyde, at man må imødese, at situationen måske kunne holde en del frivillige fra at medvirke.

- Det er også nu, vi i givet fald skulle til at træffe beslutninger af væsentlig økonomisk karakter. Alt i alt er der så mange usikre elementer, at vi synes, en aflysning er det rigtigste, siger formanden.

I stedet sigtes efter at holde Tissø Vikingemarked den 2.-3. oktober 2021.

- Vi vil i øvrigt, hvis forsamlingsforbuddet for grupper med flere end 10 personer ophæves, overveje at invitere mindre vikingegrupper til Tissø i løbet af sommeren som små events. Om det kan lade sig gøre, beslutter vi, når der efter den 10. maj ventes at blive meldt ud.

Tissø Vikingemarkeds årsmøde - generalforsamlingen - skulle have været holdt, men har på grund af situationen nu to gange måttet aflyses.

- Hvornår den kan holdes, det er endnu uvist. Vi satser på at melde ud, så snart vi ved, om forsamlingsforbuddet ophæves eller udvides. Som udgangspunkt satser vi på, at den kommer til at finde sted udendørs, oplyser Flemming Engtoft Larsen.

 

Vikingerne har nu to skibe

Et af vikingeskibene kan komme til søs på Tissø, hvis der er interesse for en aktivitetsgruppe, som vil sejle med det.

»Frigg« og »Røskva« er navnene på to vikingeskibe, som nu er i Tissø Vikingemarkeds besiddelse. Det ene skib på land, det andet med vand under kølen.

Begge skibe kommer i fremtiden til at indgå i formidlingen af viden om vikingernes historie på det sted, hvor vikingerne i flere hundrede år havde kongsgård, markedsplads og kultsted ved Tissø.

Skibene fik en central plads, da formand Flemming Larsen på årsmødet i foreningen Tissø Marked og Kulturformidling - i daglig tale Tissø Vikingemarked - fortalte om aktiviteterne.

Generalforsamlingen har været udsat to gange på grund af corona-situationen og kunne nu - langt om længe - afvikles på Fugledegård Vikingecenter. 21 deltog.

Vikingeskibet »Røskva« er blevet overdraget af Produktionsskolen i Svebølle, opstillet ved vikingecentret og skal have en permanent plads nærmere Tissø.

- »Frigg« er også blevet overdraget til vikingerne og ligger nu i den lille havn i Fuglede, fortalte Flemming Larsen.

Han ser gerne, at der kan etableres en aktivitetsgruppe, som synes, det vil være sjovt at sejle på Tissø med skibet: - Da vikingerne boede her, var der jo også sejlads på Tissø. Det er et fuldt intakt skib med både årer og sejl.

 •  Her har vikingeskibet »Frigg« lagt til ved gangbroen nær vikingecentret.
  Foto: Claus Sørensen

Et år uden marked

Selv om 2020 på grund af corona-usikkerheden bliver et år uden vikingemarked, finder der vikingeaktiviteter sted hen over sommeren.

Der ventes at komme mindre grupper af vikinger i nogle weekender.

- Næste år vil vi selvfølgelig arrangere stort vikingemarked her ved Tissø, fastslog Flemming Larsen.

Han fortalte om 10 års jubilæumsmarkedet sidste år og kaldte de 10 år for en rejse med udvikling, udfordringer, nytænkning og stabilitet og fremhævede de mange frivillige og det store engagement omkring markedet som et stærkt fundament for, at markedet kan gennemføres.

Investering i oplevelser

- Den flotte runesten, der blev afsløret på 10 års-markedet, er fantastisk flot og har sin placering med vikingeudgravningerne og Tissø i baggrunden, påpegede Flemming Larsen.

Han fastslog, at overskud fra markederne går til nye tiltag og til investering i ting, der er til glæde for besøgende på vikingecentret.

Fire nye med i bestyrelsen

På generalforsamlingen blev Britt Rasmussen, Gwen Jensen og Nicolaj Strandby Dam-Larsen nyvalgt til bestyrelsen. De afløser Lene Salbo, Finn Poulsen og Lisbeth Smidth. Genvalgt blev Flemming Larsen og Claus Sørensen. Som ny suppleant valgtes Martin Nobel, som afløser for Finn Bartelsen. Genvalgt blev Peter Hermann. Lene Salbo og Finn Poulsen har været med i bestyrelsen siden Tissø Vikingemarkeds start.

 

 

Oktober 2019

Runestenen, der blev afsløret i forbindelse med Tissø Vikingemarked 2019, kan ses hver dag året rundt ved Fugledegård Vikingecenter. På det første bestyrelsesmøde efter vikingemarkedet tog bestyrelsen runestenen nærmere i øjesyn på en hverdag. Her ses den del af bestyrelsen, der var med ved stenen, der vejer 1.700 kilo.

På stenen står med runer denne tekst:
»Dette kummel og de rødmalede stave er sat efter folket ved Tissø. Erik huggede«.
 
 
Fra venstre: Flemming Bartelsen (siddende på hug), Claus Sørensen, Kirsten Sielemann Jakobsen, Kis Nielsen, Finn Poulsen, Lisbeth Smidth, Flemming Engtoft Larsen og Peter Hermann.
Foto: Claus Sørensen                                                                                                                                     oktober 2019

 

 

’Røde Erik’ rister runer til Tissø

Den runesten, der afsløres på Tissø Vikingemarked, vejer to ton.

Erik Sandquist, som er professionel runerister, er i fuld gang med arbejdet.

En ægte runesten - fremstillet her i 2019.

Det er sådan en, der lørdag den 5. oktober afsløres ved Fugledegård Vikingecenter ved Tissø.

Stenen vejer to ton, og det er ’Røde Erik’, der har fået opgaven: Erik Sandquist, 52 år og fra København. Professionel runerister, sølvsmed, guldsmed, tusindkunstner.

Han har ristet talrige runesten til ind- og udland - og han har ry for at riste runer, så det er svært selv for fagfolk at se forskel på gamle runesten fra vikingetiden og nye. Han har lagt sidste hånd på arbejdet på værkstedet i Horsens, hvor hans svoger har et stenhuggeri.

Erik Sandquist har ristet runesten til opsætning i Danmark, Norge, Sverige, Island, Grønland, Holland, England, Tyskland, Polen og Ukraine.

- Runestenen til Tissø Vikingemarked er runesten nummer 73, jeg har ristet, fortæller Erik Sandquist.

Stenen, han har udvalgt, er knap 1,5 meter høj og vejer to ton.

Den tekst, der kommer til at stå med runer, holdes hemmelig indtil afsløringen lørdag den 5. oktober 2019 klokken 11.30. Det gør ornamenterne også. Men så meget kan afsløres nu, at ornamenterne på stenen bliver motiver fra to fund med tilknytning til Tissø.

Alle de runesten, Erik Sandquist rister, registreres af Nationalmuseet for at undgå fremtidig forvirring. En af de sten, han har fremstillet, er den rigt ornamenterede runesten opsat foran museet Kongernes Jelling.

Afsløringen foretages af Bertel Haarder, formand for Folketingets kultur-udvalg, og Erik Sandquist vil være til stede og lægge allersidste hånd på værket, når afsløringen har fundet sted.

Runeristeren har nylig afleveret et helt specielt bestillingsarbejde til en dansker bosat i Schweiz: En døbefont med runeskrift fra Jellinge-stenen og en del af den ornamentering, som også ses i alle danske pas. En døbefont, der skal anvendes i et schweizisk kapel. Desuden har han smedet et 2,5 kilo tungt sølvfad til døbefonten.

Tissø Vikingemarked finder sted den første weekend i oktober: 5. og 6. oktober. Begge dage er der vikingeaktiviteter i tidsrummet klokken 10-16 og et særarrangement med ildshow den 5. oktober klokken 19-21.30.

sept. 2019

 

Den 10. september 2019 blev vi alle lidt klogere efter Lisbeth Imers foredrag om runer.

 
 
Hun er seniorforsker ved Nationalmuseet København.
 
Det er sjældent, at vikingerne taler så direkte til os, som de gør på runestenene. Måske er det derfor, vikingetidens runesten er så fascinerende: Her fik vi historien fra vikingernes egen hånd, og den er skrevet på vikingernes eget sprog og med det alfabet, man brugte i vikingetiden: runerne.
 
Foredraget gav en generel introduktion til runeskriften og satte derefter fokus på de omkring 260 runesten, der blev rejst i Danmark gennem en periode på omkring 400 år fra 700-tallet og til begyndelsen af 1100-tallet.
 
Lisbeth Imer har skrevet flere bøger, bl.a. 'Danmarks runesten' og 'Rigets runer'.

 

Skt. Hans  23. juni 2019

For første gang afholdt Foreningen Tissø Marked og Kulturformidling Skt. Hans aften ved Fugledegård Vikingecenter.

Vi kunne glæde os over mellem 250 og 300 besøgende, der flittigt benyttede sig af tilbudet om at købe pølser, brød, øl, sodavand, kaffe/te og kage. Vikingecenteret var åbent, så det var muligt at købe is og varer i butikken.

Kathrine Vestergård Brandstrup bød på vikingehistorier, og Flemming Larsen holdt båltalen. Midsommervisen blev sunget, mens bålet blev tændt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne succes håber vi at kunne gøre til en tilbagevendende tradition og glæder os til at se lige så mange veloplagte besøgende i 2020.

 

24. april 2019

I forbindelse med tilbuddet 'Forskningens Døgn', der giver adgang til et gratis foredrag med en forsker, havde vi inviteret prof. emeritus Patrick Brian McGuire til at fortælle om flaget og om danskhed på Fugledegård Vikingecenter den 24. april 2019. 

Da Dannebrog faldt ned

Det er i år 800 år siden, vi fik vores flag.  Lørdag den 15. juni 1219 er datoen, da Dannebrog faldt ned fra himmelen. 

Det er historien om Dannebrog og om danskhed i middelalderens og nutidens lys, det handler om. Med Tissø Vikingemarked som arrangør var alle interesserede inviteret.

Her i 2019 fejrer vi fortællingen om, at Dannebrog faldt ned fra Himmelen for 800 år siden.

Hvad skal vi stille op med denne fortælling i dag i en verden delt mellem nationalister og internationalister?

Foredraget søger en mellemvej, hvor nationalfølelse er værdifuld samtidig med, at den store verden ikke er en trussel, men en gevinst, siger Brian McGuire, som i øvrigt bor i Svallerup.

Selv om det først er flere hundrede år efter 1219, at historien om Dannebrog opstod, er 1219 en betydningsfuld dato i dansk historie. Det danske rige var nået til Estland, og Danmark var blevet en stormagt i Europa.

I løbet af få år skrumpede riget ind, og kongens fangenskab var det første skridt i rigets opløsning. Alligevel overlevede Danmark, og i 1800-tallet betød en nationalromantisk bølge, at alt fra dansk middelalder blev fremhævet som glorværdigt. 

Patrick Brian McGuire

 

 

 

20. februar 2019, kl. 19.

Generalforsamling med efterfølgende foredrag af Jens Nielsen.

Foredragets tema: 'Fredede fortidsminder ved Tissø' - hvad skal vi med dem?

Foreningen er vært ved kaffe/te og kage samt øl og vand.

 

Jens Nielsen er bestyrelsesmedlem i Kalundborg Arkæologiforening.

Kåret til årets arkæolog i 2014.

Forfatter til bogserien 'Strejftog igennem tiderne i Raklev Sogn'

3 bøger

 

Generalforsamling og foredrag af arkæolog Martin Pevón.

Tissø Vikingemarked holdt generalforsamling den 14. marts 2016. Se referatet under Foreningen/referater.

Efter generalforsamling holdt arkæolog Martin Pevón et meget interesant fordrag med titlen Guld og Grønne Skove.

Han fortalte om guldfund fra tiden før, under og efter vikingetiden. Selfølgelig om fundet af Tissøringen men også om mange andre guldfund i Danmark og også om guldgravning og guldfund i nyere tid fra sunkne skibe med masser af guldmønter ombord.

Nyheder 2010


Kom og vær med til Vikingemarked 2011

Publiceret den 13/12-2010 af Ole Toftshøj Rasmussen


Møntslagning
 

Tissø Vikingemarked holder stiftende generel forsamling

Den 10. januar kl 17:00 på Formidlingscenter Fugledegård
Bakkendrupvej 28, 4480 St. fuglede


Kom og vær med til at sætte dit præg på de kommende markeder. Vi er pt. ca. 90 frivillige, men vi meget gerne have flere personer med til at skabe sjove og spændende oplevelser for børn og voksne.
 
Tissø Vikingemarked i TV2 Øst

Publiceret den 21/10-2010 af Ole Toftshøj Rasmussen

Se en ½ time udsendelse om forberedelserne til Tissø Vikingemarked

Programmet hedder SyskaS og er optaget den 20 okt. kl 11:00
Program for Vikingemarked 2010

Publiceret den 17/10-2010 af Ole Toftshøj Rasmussen

Open publication – Free publishingMore vikingemarked

Køb din billet her.
Islandsk skuespiller på Tissø Vikingemarked

Publiceret den 13/10-2010 af Ole Toftshøj Rasmussen


Den islandske TV- og Filmskulespiller Gudlaug
Elisabet Olafsdottir kan opleves i egne person på Tissø Vikingemarked 23. oktober.

Der bliver islandsk sang på Tissø Vikingemarked på Fugledegård 23. oktober. Den islandske skuespiller, Gudlaug Elisabet Olafsdottir, kommer og optræder med musik fra vikingeøen i Nordatlanten.

Dermed har Tissø Vikingemarked afværget den krise, der opstod, da en anden islandsk sanger, Hera Björk, måtte melde afbud. I stedet har hun hjulpet vikingemarkedets Søren Rasmussen i kontakt med Gudlaug Elisabet Olafsdottir. Hun er en kendt og erfaren TV- og filmskuespiller i Island.

 

Sang og musik
Gudlaug Elisabet Olafsdottir vil optræde to gange på Tissø Vikingemarked. Det er kl. 12.00 og 15.00. Og hun bliver ikke den eneste optræden. Gruppen Laikarar vil synge og spille gammel musik fra vikingetid og middelalder.

Desuden vil gruppen Jyderup Live lave vikingerollespil, og vølven i Bente Skat Andersens skikkelse vil fortælle sagn og myter.

Prøv selv
Og ellers bliver der rig lejlighed til selv at folde sig ud for bøde børn og voksne. Man kan sno bælter, lave lertøj, slå mønter, riste runer og skyde med bue og pil – lige som i vikingetiden, da Fugledegård var en rig handelsplads ved Tissøs bred.

Tissø Vikingemarked finder sted den sidste lørdag i skolernes efterårsferie, 23. oktober, fra kl. 10 til 16. Det arrangeres af Formidlingscenter Fugledegård og Hvidebæk Turistforening med støtte fra Region Sjælland og EUs program til udvikling af landdistrikter.
Spar penge – køb din billet online NU!

Publiceret den 08/10-2010 af Ole Toftshøj Rasmussen

Billetterne er nu grydeklar!Oseberggryden klar til
vikingemarked 2010

Klik her og bestil din billet!

Det er nu mulig at købe billetter til Tissø Vikingemarked 2010 online.

Køb biletten via  nettet så spare du  penge samt tid på at stå i kø ved indgangen.

 

  
Afbud fra sangsolist til Tissø Vikingemarked

Publiceret den 02/10-2010 af Ole Toftshøj Rasmussen


Styregruppen for Tissø Vikingemarked samlet på Fugledegård.


Tissø Vikingemarked står uden sangsolist her en måned før markedets finder sted ved Fugledegård 23. oktober. Den islandske sanger, Hera Björk, har meldt afbud. Vigtige familieanliggende fordrer, at hun er i Island den pågældende weekend. Det har sat vikingemarkedets mand på opgaven, Søren Rasmussen, på hårdt arbejde med at finde en afløser. Hera Björk selv hjælper til med at formidle kontakt til andre islandske kunstnere, så han tror på, at det vil lykkes.  

 - Jeg har en fugl på taget, men jeg fortæller ikke noget før jeg har den i hånden, siger han.  

Der bliver musik
Under alle omstændigheder bliver der musik på vikingemarkedet. Gruppen Leikarar kommer og synger og spiller gammel musik på instrumenter fra vikingetid og middelalder. De optræder både formiddag og eftermiddag.  

Og ellers bliver rigeligt andet at opleve og prøve på Tissø Vikingemarked. Der bliver vikingemad at smage, vikingelege at lege og langbuer at skyde pile med. Man kan lave krukker af ler og sno bælter af garn, slå vikingemønter og brænde runer i træ.   

Kult og ofring
Desuden kommer gruppe Jyderup Live og laver vikingerollespil, vølven vil fortælle sagn og myter og kyndige folk vil fortælle om de fund, der er gjort omkring Fugledegård og hvad de fortæller om livet ved Tissø i vikingetiden.

Markedet bliver indledt med, at vikingehøvding Henning Fougt passende klædt i vikingehøvdingedragt ofrer til krigsguden Tyr i Tyrs Sø. Ud over ham befolkes markedet af frivillige aktivister og ildsjæle iført dragter fra vikingetiden. Markedet støttes af Udvikling Nordvetsjælland, Region Sjælland, Hvidebæk Turistforening og andre sponsorer.  
Vikinger i Folkebladet

Publiceret den 22/09-2010 af Ole Toftshøj Rasmussen
Asa-troende laver krukker på Tissø Vikingemarked

Publiceret den 22/09-2010 af Ole Toftshøj Rasmussen


Jan Møllnitz i færd med at sætte snøre i en vikingepung mens lederne af tekstilværkstedet, Elizabeth Pien, ser på.
På bordet ligger en færdig pung.

Der vil være Asa-troende blandt vikingerne på Tissø Vikingemarked den sidste lørdag i skolernes efterårsferie. Lasse Thomas Kristensen og Peter Juel Madsen viser begge deres interesse for Asa-troen. Den ene med to Thors-hamre i en kæde om halsen, den anden med Thors hammer tatoveret på venstre overarm.

De er begge brugere på Socialt Vækstcenters værksteder på Stejlhøjhus, og skal være med til at lave lertøj og tekstiler på vikingemarkedet. De tror på de nordiske guder, men de er også kristne. Og sådan var det også i vikingetiden, hvor man sikrede sig til begge sider, og holdt de gamle guder tilfredse, selv om man havde antaget en ny.

Som for 1000 år siden

Sådan var det i vikingebyen ved Tissø for tusind år siden, og sådan bliver det igen lørdag den 23. oktober på Fugledegård. Her vil Hvidebæk Turistforening og Formidlingscenter Fugledegård genskabe et vikingemarked som det kan have været den gang.

Her kan man smage vikingernes mad, lege deres lege og høre om, hvordan de levede på stedet den gang. Og man kan købe nogle af vikingernes ting som de så ud dan gang. Nogle af dem får man også selv mulighed for at lave. Det er drikke- og spiseskåle af ler, bælter af garn og punge af læder.


Peter Juel Madsen med Thors hammer på overarmen arbejder på en krukke som dem, vikingerne
opbevarede madvarer i. Runerne i tatoveringen er hans navn.

Skal hjælpe gæsterne

Det skal Lasse Thomas Kristensen og Peter Juel Madsen og seks andre af brugerne på Stejlhøjhus hjælpe gæsterne med. De kommer på vikingemarkedet sammen med lederne af keramik- og tekstilværkstederne på Stejlhøjhus, Karina Boye og Elizabeth Pien.

De skal også demonstrere, hvordan vikingerne lavede keramik og brændte det i en mile. Og de skal vise, hvordan de vævede tekstiler og slyngede bælter af garn.

Varer til salg

Men allerede nu har de travlt på værkstederne på Stejlhøjhus med at fremstille ting, der skal sælges på vikingemarkedet. Det er spiseskåle og krukker, tekstiler, bælter og punge.

For Peter Juel Madsen bliver det første gang han skal til Fugledegård, og han glæder sig.

- Det bliver kæmpestort. Men det må også gerne være lidt sjovt, siger han.
Program for vikingemarked 2010

Publiceret den 22/09-2010 af Ole Toftshøj Rasmussen

Klik på billede for at se program.
 
Tissø Vikingemarked 2010 – Levende værksteder og ofringer

Publiceret den 08/09-2010 af Ole Toftshøj Rasmussen

Vi glæder os meget til at byde børn og voksene velkommen til en fantastik vikingedag på Tissø Vikingemarked lørdag den 23. oktober. Det bliver en dag, hvor der både er mulighed for at lege vikinge og samtidligt mulighed for at se og høre professionelle fagfolk der arbejder med vikingetiden.

Værksteder og markeds aktiviteter:

 •     Kamplege
 •     Vikingelege
 •     Bueskydning
 •     Møntslagning
 •     Runeværksted
 •     Smedeværksted
 •     Keramikværksted
 •     Tekstilværksted
 •     Smykkeværksted
 •     Brødbagning
 •     Smedeværksted


Særlige aktiviteter:

 •     Rideshow med islandske heste
 •     Vikingesang ved Islandske Hera Bjørk
 •     Vikingefilm
 •     Kult og ofring ved professor Lars Jørgensen, Nationalmuseet
 •     Guidet vikingetur med Gunnar Jørgensen, Arkæologisk Forening
 •     Vikingemad (Stegning af svin på spid, planke fisk, suppe, stegning i lerovn)
 •     Sang og dans


Markedspladsen er åben fra kl. 10:00 – 16:00

Entre:
Voksen 50 Kr.
børn over sværhøjde 25 kr
børn under svær højde gratis


Parkering: 10 kr. pr. bil

Der tages forbehold for pris ændringer
Gå i viking ved vikingernes Tissø

Publiceret den 13/08-2010 af Ole Toftshøj Rasmussen

Gå i viking ved Tissø. Det kan man på Tissø Vikingemarked den sidste lørdag i skolernes efterårsferie.

For tusind år siden lå ved Fugledegård på vestbredden af Tissø en af Vikingetidens vigtigste handelspladser på Sjælland. Den 23. oktober lever den op igen. Her kan man opleve og deltage i et marked som det kan have udfoldet sig den gang.

Man kan lave lerkrukker og arbejde i stof og læder. Man kan slå mønter og brænde runestave. Og man kan skyde med langbue og lege vikingelege.

Man kan se vikingeskib på søen og vikingeheste på land, og der bliver mulighed for, at man selv kan prøve at sidde på dem.

Der bliver vikingerollespil, og man kan høre sagn og myter fra vikingetiden. Man kan også høre foredrag om de fund, der er gjort på stedet, og hvad de fortæller om livet ved Tissø i vikingetiden.


Hvidebækspejderne i færd med at bygge
lerovnen på Fugledegård
Man kan smage på vikingetiden med smagsprøver på lam stegt i lerovn, spidstegt gris, plankestegt fisk, pølse og suppe i lerkar med træske.

Og så kommer årets islandske deltager i det europæiske melodi grand prix, Hera Björk, og synger sange fra vikingeøen Island.
 

 

 
Vikingefællesskab: Liv i historien på Fugledegård

Publiceret den 29/06-2010 af Ole Toftshøj Rasmussen

Der skal liv i historien, mener Formidlingscenter Fugledegård og tre andre vikinge- og middelalder eventmagere på Sjælland. Derfor har de dannet et netværket af samme navn: ”Liv i Historien”. Formålet er fælles markedsføring af de fires arrangementer.

De tre andre er Historien Hus i Ringsted, Sagnlandet Lejre og Ulfborgens Venner i Odsherred. Det første arrangement, som skal markedsføres i netværket, er en genopførelse den 20. og 21. august af brylluppet mellem Valdemar den Stores søn, Knud, og liden Gertrud i 1177.

For Fugledegårds vedkommende bliver det vikingemarkedet i skolernes efterårsferie. Det får temaet Kult og Ofring. Tissø har navn efter krigsguden Tyr og søen modtog i vikingetiden mange ofre til ham. Også på land ved stormandssædet er der funder offerpladser, hvor der også blev ofret mennesker. Det sidste bliver dog næppe gentaget under vikingemarkedet i skolernes efterårsferie.

Netværket ”Liv i historien” er førte skridt i et samarbejde om at synliggøre den sjællandske vikingetid og middelalder. Senere udvides samarbejdet med Trelleborg og Vikingeskibsmuseet i Roskilde og en række sjællandske museer. Dette samarbejde får navnet ”Fra vikinger til Valdemarer".
Finder stadig vikingeting ved Fugledegård

Publiceret den 29/06-2010 af Ole Toftshøj Rasmussen

Et bronzehovede med hjelm med en høj kam er blandt de seneste fund, som detektorfolkene Flemming Nielsen og Rene Larsen har gjort omkring Fugledegård ved Tissø.

Fundet er sjældent. Det er fra germansk jernalder, år 400 – 800, og der findes ikke mange billeder eller figurer af mennesker fra den tid. Hovedet er hult og har sandsynligvis siddet på en stav.

Det blev fundet i dette forår af Flemming Nielsen på marken nord for Fugledegård. Han og Rene Larsen finder stadig ting med deres metaldetektorer på markerne omkring det gamle stormandssæde ved Fugledegård, men ikke så mange som de gjorde, da de begyndte for en snes år siden.

I de senere år har de også gået med deres detektorer ved Bakkendrup lige syd for Nedre Halleby Å. Nord for Bakkendrup Kirke har de fundet rester af munkesten og keramik, der tyder på, at en større gård har ligget der omkring 1400-tallet.

- Det ligger på jorden, man vader i det, siger Rene Larsen.

Han og Flemming Nielsen har netop afleveret en skotøjsæske med nogle af deres fund til Kalundborg Museum. Den indeholder blandt andet blyklumper, sporer og en pilespids til en armbrøst.