Nyheder

Frigg blev klar til at komme i vandet i september 2020

Tak til alle de frivillige der hjalp med at klargøre Frigg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.-23. august 2020 blev der farvet stoffer og garn med plantefarver

 

   

Flere gæster besøgte idag den 22. august den lille lejr af vikinger ved Vikingecenter Fugledegård. Her bliver fristplukkede planter lagt i gryden, så der kan laves plantefarve til at farve garn.

Vi glæder os til at se, hvilke farver der bliver skabt imorgen søndag på markedspladsen. 

Der blev taget godt imod grillpølserne.

 

Fra venstre: Kirsten Ryslev, Martin Nobel, Kathrine Brandstrup og Nicolaj Strandby

Søndag grillede Nicolaj Strandby til gæsterne, og Kirsten Ryslev hjalp flittigt til med at servicere alle gæster.

 

 

To tema-weekender ved Tissø for vikinger og gæster.

Vikingerne begynder nu igen at mødes ved Tissø.

Årets store vikingemarked programsat til oktober er godt nok for længst aflyst, men her i juli og i august bliver der budt på tema-weekender på Fugledegård Vikingecenters område.

Disse events hen over sommeren træder i år i stedet for det store marked. Der er inviteret vikinger til at komme og slå lejr, og lejren vil være åben, så interesserede i løbet af weekenderne kan komme og opleve og høre om aktiviteterne.

Det bliver aktiviteter, som det uden tvivl vil være interessant for gæster på vikingecentret at opleve. Opleve på det sted, hvor der i vikingetiden var markedsplads, kongsgård og kultsted.

I dagene 25.-26. juli står den på håndværksweekend med fokus på mad og tekstil. I og ved teltene vil vikingerne kokkerere og udføre håndværk, som det blev det i vikingetiden.

Det er også vikingehåndværk, der bydes på i weekenden 22.-23. august. I de dage er det plantefarvning, der er temaet.

Det er en arbejdsgruppe for vikingeevents under Tissø Marked og Kulturformidling - i daglig tale Tissø Vikingemarked - der står for den praktiske tilrettelæggelse af vikingeaktiviteterne i sommer.

Den første vikingeweekend blev sådan i det små holdt den 11.-12. juli, hvor der var fokus på smedning. Da den blev planlagt, var forsamlingsreglerne stadig ret restriktive. Siden er de løsnet, så der nu må være samlet op til 100 ad gangen, og det skaber øget interesse for de kommende events. Især har gæstevikingerne vist stor interesse for at deltage i plantefarvnings-weekenden i august.

Vikingelejren indrettes med god afstand mellem teltene og med respekt for de anbefalinger, sundhedsmyndighederne har udstukket på grund af coronasituationen.

 

Gæster i vikingelejren vil kunne købe pølser og drikkevarer og dermed få stillet sult og tørst.

 

For eventuel yderligere information kontakt:

Kathrine Brandstrup

Tlf.: 29 42 19 39 - Mail: brandstrupkathrine@gmail.com

 

Gwen Elizabeth Jensen

Tlf.: 53 62 97 55 - Mail: gejskovholm@hotmail.dk

 

Britt Rasmussen:

Tlf.: 61 70 17 50- Mail: britt@karlshus.dk

 

 

Vikingemarkedet 2020 er aflyst

  Et af Sjællands største markeder, Tissø Vikingemarked, bliver nu aflyst.

Markedet - det 11. i rækken af Tissø-markeder - skulle have fundet sted i weekenden den 3.-4. oktober.

- Vi er lige nu på det tidspunkt af året, hvor vi skal til at sætte alle sejl til for at forberede markedet, der involverer mange frivillige og kræver mange dispositioner med underholdning, madboder, invitation til vikinger m.v. Usikkerheden i forbindelse med coronakrisen er imidlertid så stor, at vi vurderer, det er mest fornuftigt helt at aflyse markedet, siger formanden for Tissø Vikingemarked, Flemming Engtoft Larsen.

Selv om der endnu er lang tid til oktober, så har vikingemarkedets bestyrelse vurderet, at regeringens forbud mod større forsamlinger - det gælder foreløbig til udgangen af august - kan blive forlænget, og at en stor offentlig begivenhed - hvis det til den tid er tilladt - ikke nødvendigvis vil samle så mange som ellers. Dertil kommer, at usikkerheden også kan betyde, at man må imødese, at situationen måske kunne holde en del frivillige fra at medvirke.

- Det er også nu, vi i givet fald skulle til at træffe beslutninger af væsentlig økonomisk karakter. Alt i alt er der så mange usikre elementer, at vi synes, en aflysning er det rigtigste, siger formanden.

I stedet sigtes efter at holde Tissø Vikingemarked den 2.-3. oktober 2021.

- Vi vil i øvrigt, hvis forsamlingsforbuddet for grupper med flere end 10 personer ophæves, overveje at invitere mindre vikingegrupper til Tissø i løbet af sommeren som små events. Om det kan lade sig gøre, beslutter vi, når der efter den 10. maj ventes at blive meldt ud.

Tissø Vikingemarkeds årsmøde - generalforsamlingen - skulle have været holdt, men har på grund af situationen nu to gange måttet aflyses.

- Hvornår den kan holdes, det er endnu uvist. Vi satser på at melde ud, så snart vi ved, om forsamlingsforbuddet ophæves eller udvides. Som udgangspunkt satser vi på, at den kommer til at finde sted udendørs, oplyser Flemming Engtoft Larsen.

 

Vikingerne har nu to skibe

Et af vikingeskibene kan komme til søs på Tissø, hvis der er interesse for en aktivitetsgruppe, som vil sejle med det.

»Frigg« og »Røskva« er navnene på to vikingeskibe, som nu er i Tissø Vikingemarkeds besiddelse. Det ene skib på land, det andet med vand under kølen.

Begge skibe kommer i fremtiden til at indgå i formidlingen af viden om vikingernes historie på det sted, hvor vikingerne i flere hundrede år havde kongsgård, markedsplads og kultsted ved Tissø.

Skibene fik en central plads, da formand Flemming Larsen på årsmødet i foreningen Tissø Marked og Kulturformidling - i daglig tale Tissø Vikingemarked - fortalte om aktiviteterne.

Generalforsamlingen har været udsat to gange på grund af corona-situationen og kunne nu - langt om længe - afvikles på Fugledegård Vikingecenter. 21 deltog.

Vikingeskibet »Røskva« er blevet overdraget af Produktionsskolen i Svebølle, opstillet ved vikingecentret og skal have en permanent plads nærmere Tissø.

- »Frigg« er også blevet overdraget til vikingerne og ligger nu i den lille havn i Fuglede, fortalte Flemming Larsen.

Han ser gerne, at der kan etableres en aktivitetsgruppe, som synes, det vil være sjovt at sejle på Tissø med skibet: - Da vikingerne boede her, var der jo også sejlads på Tissø. Det er et fuldt intakt skib med både årer og sejl.

  •  Her har vikingeskibet »Frigg« lagt til ved gangbroen nær vikingecentret.
    Foto: Claus Sørensen

Et år uden marked

Selv om 2020 på grund af corona-usikkerheden bliver et år uden vikingemarked, finder der vikingeaktiviteter sted hen over sommeren.

Der ventes at komme mindre grupper af vikinger i nogle weekender.

- Næste år vil vi selvfølgelig arrangere stort vikingemarked her ved Tissø, fastslog Flemming Larsen.

Han fortalte om 10 års jubilæumsmarkedet sidste år og kaldte de 10 år for en rejse med udvikling, udfordringer, nytænkning og stabilitet og fremhævede de mange frivillige og det store engagement omkring markedet som et stærkt fundament for, at markedet kan gennemføres.

Investering i oplevelser

- Den flotte runesten, der blev afsløret på 10 års-markedet, er fantastisk flot og har sin placering med vikingeudgravningerne og Tissø i baggrunden, påpegede Flemming Larsen.

Han fastslog, at overskud fra markederne går til nye tiltag og til investering i ting, der er til glæde for besøgende på vikingecentret.

Fire nye med i bestyrelsen

På generalforsamlingen blev Britt Rasmussen, Gwen Jensen og Nicolaj Strandby Dam-Larsen nyvalgt til bestyrelsen. De afløser Lene Salbo, Finn Poulsen og Lisbeth Smidth. Genvalgt blev Flemming Larsen og Claus Sørensen. Som ny suppleant valgtes Martin Nobel, som afløser for Finn Bartelsen. Genvalgt blev Peter Hermann. Lene Salbo og Finn Poulsen har været med i bestyrelsen siden Tissø Vikingemarkeds start.

 

 

Oktober 2019

Runestenen, der blev afsløret i forbindelse med Tissø Vikingemarked 2019, kan ses hver dag året rundt ved Fugledegård Vikingecenter. På det første bestyrelsesmøde efter vikingemarkedet tog bestyrelsen runestenen nærmere i øjesyn på en hverdag. Her ses den del af bestyrelsen, der var med ved stenen, der vejer 1.700 kilo.

På stenen står med runer denne tekst:
»Dette kummel og de rødmalede stave er sat efter folket ved Tissø. Erik huggede«.
 
 
Fra venstre: Flemming Bartelsen (siddende på hug), Claus Sørensen, Kirsten Sielemann Jakobsen, Kis Nielsen, Finn Poulsen, Lisbeth Smidth, Flemming Engtoft Larsen og Peter Hermann.
Foto: Claus Sørensen                                                                                                                                     oktober 2019

 

 

’Røde Erik’ rister runer til Tissø

Den runesten, der afsløres på Tissø Vikingemarked, vejer to ton.

Erik Sandquist, som er professionel runerister, er i fuld gang med arbejdet.

En ægte runesten - fremstillet her i 2019.

Det er sådan en, der lørdag den 5. oktober afsløres ved Fugledegård Vikingecenter ved Tissø.

Stenen vejer to ton, og det er ’Røde Erik’, der har fået opgaven: Erik Sandquist, 52 år og fra København. Professionel runerister, sølvsmed, guldsmed, tusindkunstner.

Han har ristet talrige runesten til ind- og udland - og han har ry for at riste runer, så det er svært selv for fagfolk at se forskel på gamle runesten fra vikingetiden og nye. Han har lagt sidste hånd på arbejdet på værkstedet i Horsens, hvor hans svoger har et stenhuggeri.

Erik Sandquist har ristet runesten til opsætning i Danmark, Norge, Sverige, Island, Grønland, Holland, England, Tyskland, Polen og Ukraine.

- Runestenen til Tissø Vikingemarked er runesten nummer 73, jeg har ristet, fortæller Erik Sandquist.

Stenen, han har udvalgt, er knap 1,5 meter høj og vejer to ton.

Den tekst, der kommer til at stå med runer, holdes hemmelig indtil afsløringen lørdag den 5. oktober 2019 klokken 11.30. Det gør ornamenterne også. Men så meget kan afsløres nu, at ornamenterne på stenen bliver motiver fra to fund med tilknytning til Tissø.

Alle de runesten, Erik Sandquist rister, registreres af Nationalmuseet for at undgå fremtidig forvirring. En af de sten, han har fremstillet, er den rigt ornamenterede runesten opsat foran museet Kongernes Jelling.

Afsløringen foretages af Bertel Haarder, formand for Folketingets kultur-udvalg, og Erik Sandquist vil være til stede og lægge allersidste hånd på værket, når afsløringen har fundet sted.

Runeristeren har nylig afleveret et helt specielt bestillingsarbejde til en dansker bosat i Schweiz: En døbefont med runeskrift fra Jellinge-stenen og en del af den ornamentering, som også ses i alle danske pas. En døbefont, der skal anvendes i et schweizisk kapel. Desuden har han smedet et 2,5 kilo tungt sølvfad til døbefonten.

Tissø Vikingemarked finder sted den første weekend i oktober: 5. og 6. oktober. Begge dage er der vikingeaktiviteter i tidsrummet klokken 10-16 og et særarrangement med ildshow den 5. oktober klokken 19-21.30.

sept. 2019

 

Den 10. september 2019 blev vi alle lidt klogere efter Lisbeth Imers foredrag om runer.

 
 
Hun er seniorforsker ved Nationalmuseet København.
 
Det er sjældent, at vikingerne taler så direkte til os, som de gør på runestenene. Måske er det derfor, vikingetidens runesten er så fascinerende: Her fik vi historien fra vikingernes egen hånd, og den er skrevet på vikingernes eget sprog og med det alfabet, man brugte i vikingetiden: runerne.
 
Foredraget gav en generel introduktion til runeskriften og satte derefter fokus på de omkring 260 runesten, der blev rejst i Danmark gennem en periode på omkring 400 år fra 700-tallet og til begyndelsen af 1100-tallet.
 
Lisbeth Imer har skrevet flere bøger, bl.a. 'Danmarks runesten' og 'Rigets runer'.

 

Skt. Hans  23. juni 2019

For første gang afholdt Foreningen Tissø Marked og Kulturformidling Skt. Hans aften ved Fugledegård Vikingecenter.

Vi kunne glæde os over mellem 250 og 300 besøgende, der flittigt benyttede sig af tilbudet om at købe pølser, brød, øl, sodavand, kaffe/te og kage. Vikingecenteret var åbent, så det var muligt at købe is og varer i butikken.

Kathrine Vestergård Brandstrup bød på vikingehistorier, og Flemming Larsen holdt båltalen. Midsommervisen blev sunget, mens bålet blev tændt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne succes håber vi at kunne gøre til en tilbagevendende tradition og glæder os til at se lige så mange veloplagte besøgende i 2020.

 

24. april 2019

I forbindelse med tilbuddet 'Forskningens Døgn', der giver adgang til et gratis foredrag med en forsker, havde vi inviteret prof. emeritus Patrick Brian McGuire til at fortælle om flaget og om danskhed på Fugledegård Vikingecenter den 24. april 2019. 

Da Dannebrog faldt ned

Det er i år 800 år siden, vi fik vores flag.  Lørdag den 15. juni 1219 er datoen, da Dannebrog faldt ned fra himmelen. 

Det er historien om Dannebrog og om danskhed i middelalderens og nutidens lys, det handler om. Med Tissø Vikingemarked som arrangør var alle interesserede inviteret.

Her i 2019 fejrer vi fortællingen om, at Dannebrog faldt ned fra Himmelen for 800 år siden.

Hvad skal vi stille op med denne fortælling i dag i en verden delt mellem nationalister og internationalister?

Foredraget søger en mellemvej, hvor nationalfølelse er værdifuld samtidig med, at den store verden ikke er en trussel, men en gevinst, siger Brian McGuire, som i øvrigt bor i Svallerup.

Selv om det først er flere hundrede år efter 1219, at historien om Dannebrog opstod, er 1219 en betydningsfuld dato i dansk historie. Det danske rige var nået til Estland, og Danmark var blevet en stormagt i Europa.

I løbet af få år skrumpede riget ind, og kongens fangenskab var det første skridt i rigets opløsning. Alligevel overlevede Danmark, og i 1800-tallet betød en nationalromantisk bølge, at alt fra dansk middelalder blev fremhævet som glorværdigt. 

Patrick Brian McGuire

 

 

 

20. februar 2019, kl. 19.

Generalforsamling med efterfølgende foredrag af Jens Nielsen.

Foredragets tema: 'Fredede fortidsminder ved Tissø' - hvad skal vi med dem?

Foreningen er vært ved kaffe/te og kage samt øl og vand.

 

Jens Nielsen er bestyrelsesmedlem i Kalundborg Arkæologiforening.

Kåret til årets arkæolog i 2014.

Forfatter til bogserien 'Strejftog igennem tiderne i Raklev Sogn'

3 bøger

 

Generalforsamling og foredrag af arkæolog Martin Pevón.

Tissø Vikingemarked holdt generalforsamling den 14. marts 2016. Se referatet under Foreningen/referater.

Efter generalforsamling holdt arkæolog Martin Pevón et meget interesant fordrag med titlen Guld og Grønne Skove.

Han fortalte om guldfund fra tiden før, under og efter vikingetiden. Selfølgelig om fundet af Tissøringen men også om mange andre guldfund i Danmark og også om guldgravning og guldfund i nyere tid fra sunkne skibe med masser af guldmønter ombord.

Nyheder 2011


Tusinde af besøgende til Tissø Vikingemarked 2011

Publiceret den 18/10-2011 af Ole Toftshøj Rasmussen


Høvdingen ofrer i Tirs sø

Alene antallet af biler på parkeringspladsen ved Fugledegård talte deres tavse sprog, da der blev holdt Tissø Vikingemarked i weekenden den 1. og 2. oktober. Med sensationelt varmt oktobervejr og et veltilrettelagt program strømmede folk fra nær og fjern til Tissø Vikingemarked.

Se alle de fantastiske billeder her.

Se billeder af de de frivillige og stadeholder her.
Program for Tissø Vikingemarked 2011 – Glæd dig til 1 & 2 oktober

Publiceret den 08/09-2011 af Ole Toftshøj Rasmussen

Det nye program for 2011 er klart og byder på en række nye og spændende aktiviteter – kom prøv det hele den 1 & 2 oktober.

Open publication – Free publishing – More fugledegaard

Klik her for at læse programmet som pdf : Tissø Vikingemarked 2011

Print din egen plakat ud: Tissø Vikingemarked plakat

 

Spar penge og spring køen over – Køb din billet online: klik her
Nationalmusset laver ny forskning om vikingernes kult aktiviteter ved Tissø

Publiceret den 06/09-2011 af Ole Toftshøj Rasmussen

Klik på nedestående billede og læs Nationalmuseet projekt om kult og ofring i vikingetiden.

Projektet har særligt fokus på vikingetiden og Stormandssædet ved Tissø
Havhingsten på Fugledegård

Publiceret den 29/08-2011 af Ole Toftshøj Rasmussen

Birger Christensen fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde holder foredrag om de fantastiske vikingeskibe som museet dels har udgravet og dels har rekonstrueret.

5. September kl 19:00 – 21:00
på Formidlingscenter Fugledegård


Havhingsten

Birger Christensen har mange års erfaring med vikingeskibs byggeri og formidling og har blandt andet være med til at bygge Havhingsten fra Glendalough.

Kom og hør en masse spændende historier om vikingernes fantastiske vikingeskibe.

Læs mere om vikingeskibe på http://www.vikingeskibsmuseet.dk/

Arrangementet afholdes af Tissø Vikingemarked.
Tissø Marked og Kulturformidling og Kalundborg Museum udvider samarbejdet

Publiceret den 29/06-2011 af Skrevet af Ole Toftshøj Rasmussen

Kathrine Brandstrup formidler på Kalundborg Museum og Inge Nielsen formand for foreningen Tissø Marked og Kulturformidling har indgået samarbejde på flere områder til efteråret.


Kathrine Brandstrup (til venstre) og Inge Nielsen ved
sidste års forberedelser til vikingemarkedet.

Mere formidling på årets vikingemarked
Kalundborg Museum bidrager til årets vikingemarked med faglig sparring og udarbejdelse af formidlingstekster til aktiviteter og værksteder. På sidste års vikingemarked stillede museumsbutikken et udvalg af kopismykker fra udgravninger ved Fugledegård til rådighed for vikingemarkedets souvenirbutik. Denne succes vil vikingemarkedet selvfølgelig gentage i år, men nu vil det også være muligt at læse sig til information om de forskellige håndværksaktiviteter. Vikingemarkedet byder igen i år på en lang række værksteder med tekstil, keramik, runebrænding og møntslagning, smykkefremstilling og træhåndværk. Det er de mange frivillige medlemmer af Tissø Marked og Kulturformidling der står for værkstederne og formidlingsteksterne bliver til som et samarbejde mellem de frivillige og Kalundborg Museums formidler.

Når vikingerne rejser frem i tiden
Vikingemarkedet afholdes den første weekend i oktober, men allerede i slutningen af august kan man møde foreningen, når den deltager i museets arrangement ”En søndag i 1833” d. 28. august. Her vil foreningen bl.a. give smagsprøver på den populære ravnesuppe, der også blev serveret ved sidste års vikingemarked. Selvom springet fra vikingetid til 1800-tal kan virke langt, så mener formidler Kathrine Brandstrup ikke at det vil blive noget problem for publikum at skelne mellem de to tidsaldre. Hun udtaler at samarbejdet mellem kommunens kulturaktører er så vigtigt, at der også vil være plads til en ”vikingetidslomme” på markedet denne dag.
 
Vikingeundervisning på Fugledegård i September

Publiceret den 29/06-2011 af Ole Toftshøj Rasmussen


Foto: Tissø Vikingemarked 2010

Kalundborg Museum og Fugledegård tilbyder Kommunens skoler at tage på vikingedag i september som optakt til årets vikingemarked. Undervisningsforløbet kan anvendes som en udflugtsdag, i forbindelse med en emneuge om vikingerne eller som en rystesammentur i starten af det nye skoleår.

Vikingedagen bygges op omkring et rollespil om stormanden, der bor på gården ved Tissø og indeholder aktiviteter som madlavning, krigertræning og tinstøbning. Se vedhæftede program for mere information:vikingeundervisning ved Tissø.
 

 
Foredrag og Ølsmagning.

Publiceret den 13/06-2011 af Henning Vingborg

John Serritzlev fra Slagelse Bryghus fortalte i det 2. foredrag i den planlagte række af foredrag om ølbrygning og øllets historie og om brygning gennem århundreder. Han fortalte også om gæringsprocesserne.

Øllet har altid været en yndet drik blandt folk, dog måske lidt tyndere end det øl, vi kender i dag. Det var meget almindeligt at folk på land såvel som i by, selv bryggede deres øl med forskelligt heldigt resultat.

Næste foredrag bliver 5. september hvor Birger Christensen fortæller om Vikingeskibsmuseet.
 
Foredragsrække

Publiceret den 12/05-2011 af Henning Vingborg

Første foredrag i Tissø Marked og Kulturformidling var mandag den 9. maj 2011. Her fortalte museumsinspektør Niels Hartmann om fund der er gjort i området ved Fugledegård. Der har ikke kun været én men 4 stormandsgårde i området. De har ikke været der samtidig, men er over tid blevet afløst af hinanden. Den store hal, hvoraf stolpehullerne er markeret på Fugledegård er den sidste af de 4 gårde.

Ud over stormandsgårdene, har der været mange andre bygninger og en stor markedsplads ved Hallebyåen. Der er fundet i tusindvis af metalgenstande i området. Heraf er Tissøringen det mest betydningsfulde fund.

Det næste foredrag bliver mandag den 23. maj om øl brygning og øllets historie tilbage til vikingetiden. Der vil være lejlighed til at smage på øllet.
 
Billeder fra Vikingemarkedet 2010

Publiceret den 04/03-2011 af Ole Toftshøj Rasmussen

Klik her for at se flere billeder
Vikingedragter fremstilles af håndværksgruppe

Publiceret den 04/02-2011 af Ole Toftshøj Rasmussen

Den første håndværksgruppe ved Vikingemarkedet er startet med at lave at lave vikingedragter. Der er 10 medlemmer, som arbejder med syningen. Gruppen ledes af Lene Salbo. Dragterne laves til vikingerne, som skal være med på markedet den 1. og 2. oktober 2011.