Forskningens døgn tilbyder foredrag på Fugledegård

22/4 2020 - kl. 00:00

Det er lykkedes os at booke nedenstående foredrag, som foreløbig er datosat.

Vi har endnu ikke et starttidspunkt på denne aften - men sæt kryds i kalenderen!

 

Forsker Erik Thomsen, lektor emeritus ved Institute for Geoscience på Aarhus Universitet

Hvor kom Egtved- og Skrydstruppigerne fra? Migranter eller opvokset lokalt?

Nye strontiumdata viser, at de berømte bronzealderkvinder voksede op lokalt nær deres gravhøje.Denne konklusion strider mod undersøgelser fra 2015 og 2017, hvori det hævdes, at de voksede op i henholdsvis Sydtyskland og Bøhmen.

Strontiumsignaturerne i et menneske bestemmes af signaturen i den mad, vi spiser. Denne afspejler så igen signaturen i vandet og i jorden, hvori planterne har vokset. Menneskets signaturværdier er dermed knyttet til geologien. Da denne varierer geografisk, er det ofte muligt at se, hvor et menneske kommer fra. Dette kræver dog, at den naturlige udbredelse af strontium er kortlagt.

Målingerne i bronzealderpigerne blev sammenlignet med et kort over signaturen i Danmark etableret i 2011 på basis af vandprøver fra hele landet. Kortet giver desværre forkerte løsninger, da det ikke tager hensyn til, at strontiumsignaturen i de fleste danske ferske vande i dag er stærkt forurenet af strontium fra jordbrugskalk. Kun vand fra områder, som aldrig har været i kontakt med landbrug, kan bruges ved kortlægningen. Den nye kortlægning sætter pigernes liv i et ganske andet perspektiv end det gamle.

 


« Til kalenderen.